PRIHVATAMO TURISTIČKE BONOVE

Ako želite iskoristiti turističke bonove, javite nam prilikom rezervacije ili. naručite, inače nećemo moći prihvatiti bonove.

Prilikom rezervacije ili. Molimo Vas da nam prilikom narudžbe javite EMŠO te Ime i prezime korisnika bona. Naravno, svaku razliku možete doplatiti.

Ne morate ispunjavati obrasce za korištenje vaučera, jer mi ih ispunjavamo umjesto vas, samo se prijavite!